EVSEL SU ARITIM SİSTEMLERİ

Anasayfa > EVSEL SU ARITIM SİSTEMLERİ

FİLTRASYON ÜNİTESİ

 

SEDİMENT FİLTRE

Filtrasyon suyunuzda bulunan partiküller ve tortuların filtre edilerek şebeke ya da kuyu suyunun çamur ve topraktan arındırma işlevini görmektedir.

GRANÜR FİLTRE

Filtrasyon suyunuzda bulunan, su kanalizasyon idaresi tarafından bakterilerin önlenmesi için kullanılan klor’un tutularak kimyasallardan arındırma işlevi görmektedir.

BLOK KARBON FİLTRE

Filtrasyon suyunuzda koku ve bulanıklığın önlenmesinin yanında suyunuza berraklık kazandırma vasfını yerine getirmektedir.

 

MEMBRAN FİLTRE

Filtrasyon suyunuzda Kireç’in sıfır değerinde (saf su) olmaması kaydı ve insan sağılığını olumsuz etkilememesine yönelik 0,15 - 0,20 microsiemens seviyesine getirerek gözle görülemeyecek ölçülerde bertaraf edilmesi işlevidir.

 

COCONUT BASE TATLANDIRICI FİLTRE

Filtrasyon suyunuzun kireçten arınmasının ardından acımsı tadı önleyerek tatlı su              kıvamına getirme işlevini görmektedir.

 

MİNERAL FİLTRE

Filtrasyon suyunuzda arıtım işlemin yapılması esasında kaybolan minerallerin takviye işlevini görmektedir.

PH ALKALİNE FİLTRE

Filtrasyon suyunuzda pH’ın mevcut seviyeye getirilmesi ile suyun kalitesini arttırma özelliği kazandırarak alkalin değere ulaşmasını sağlayan filtredir.

ULTRAVİOLE FİLTRE

Kuyu suyunuzda klorlamanın olmaması durumunda ultraviole filtresi ile bakterilerin üremesini engellemektedir.